Deze studiedag is verplaatst i.v.m. de talentendag van v.o. Rythovius op 23 oktober.
Het team van de Sint Jacobusschool, wenst iedereen een hele fijne vakantie en we...
De begrippen op dit "happertje" vormen de kern van ons onderwijs.
Klik er maar eens op.